Hydrohumusowanie

Hydrodynamiczne (natryskowe) ściółkowanie gruntów płaskich, skarp, nasypów za pomocą materiałów organicznych wzbogaconych w odpowiednie substancje odżywcze, hydronawozy, kleje organiczne i biostymulanty. Hydrohumusowanie jest pierwszą fazą przed hydrosiewem. Połączenie tych dwóch metod pozwala uzyskać najlepszą jakość oraz największy stopień stabilizacji wykonywanych trawników. Metoda ta jest dobrą alternatywą dla tradycyjnego humusowania, jest metodą znacznie szybszą i tańszą.

 

Zestawienie cech hydrohumusowania odraz humusowania tradycyjnego

 

Typ metody Hydrohumusowanie Humusowanie tradycyjne
Odporność na warunki
atmosferyczne
Odporne na wymywanie przez opady Duża podatność na
wymywanie i wywiewanie
Koszt Niższy Wyższy (możliwość
częstych, kosztownych
napraw)
Czas wykonania Krótszy Dłuższy
Nawozy Są (Wystarczają na okres około 2 lat) Brak
Zawartość substancji
organicznych
83%-90% Mniej niż 3%
Występowanie chwastów Brak Wiele nasion chwastów w humusie
Erozja Ochrona przeciwerozyjna Zagrożenie erozją