trawaz

Trawa z rolki

Gotowy produkt w postaci zwiniętych pasów darni trawnikowej pozwalający na natychmiastowe ułożenie na wybranym podłożu. Trawnik z rolki jest uprawiany przez 15-24 miesięcy. W tym czasie jest pielęgnowany przy pomocy specjalistycznego sprzętu, nawozów i środków ochrony roślin, dzięki czemu osiąga się doskonałą jakość. Trawę można układać cały rok, z wyjątkiem okresów, kiedy ziemia jest mocno zmarznięta.

Porównanie cech trawnika z rolki oraz trawnika z siewu.

 

Rodzaj trawnika Trawnik z rolki Trawnik z siewu
Jakość Trawnik wysokiej jakości dzięki znakomitej mieszance nasion i technologii produkcji Trudna do uzyskania, duże nakłady pracy
Okres realizacji Prawie cały rok Wczesna wiosna, koniec lata
Przygotowanie terenu Takie same Takie same
Efekt Natychmiastowy Po kilku miesiącach
Odporność na warunki i glebowe atmosferyczne Odporny na silne opady, mało wrażliwy na zawartość nasion chwastów w glebie. Wrażliwy na warunki pogodowe (opady wypłukują nasiona), chwasty kiełkują szybciej niż trawa ,wymagają
pracochłonnego zwalczania
Łatwość założenia Szybkie i łatwe ułożenie Trudny dla osób z małym doświadczeniem i brakiem możliwości ciągłej pielęgnacji w pierwszej fazie rozwoju roślin
Użytkowanie Natychmiastowo po założeniu Gotowy do użytkowania po kilku miesiącach
Siatki przeciw kretom Bardzo tania i prosta instalacja Założenie wymaga dużego nakładu pracy, co przekłada sie na wysoką cenę usługi
Nawadnianie Obfite zaraz po ułożeniu Standardowe po okresie 2 tygodni Ciągłe i delikatne przez kilka miesięcy Standardowe po tym czasie.
Chwasty i mech Brak chwastów i mchu Konieczność oprysku herbicydami, walka z chwastami
Siew Brak problemów i ryzyka związanych z siewem Ryzyko wschodów, wywianie, wypłukanie nasion, konieczność dosiewania
Erozja Zabezpiecza od razu teren przed erozją Duże ryzyko wymycia przez min 6 miesięcy
Renowacja Boisk Jedyna alternatywa przy wymianie murawy na polach przybramkowych Brak możliwości