Usługi wykonawcze dla firm

Kompleksowa realizacja projektów dla terenów zieleni

 • Zakładanie trawników metodą hydrosiewu
 • Hydrohumusowanie: naniesienie na podłoże warstwy osłaniającej przed erozją oraz stwarzającą  dogodne warunki dla rozwoju szaty roślinnej,
 • Hydroosłona: technologia pozwalająca na zabezpieczenie antyerozyjne skarp i nasypów przy użyciu specjalnej mieszaniny złożonej z włókien celulozowych oraz drzewnych i klejów organicznych,
 • Rekultywacja terenów przy pomocy specjalistycznego kombajnu Carrbogreen
 • Usługi profesjonalną wycinarką darni GROUNDSMAN TCM4
 • Zakładanie i renowacja trawników z rolki i z siewu
 • Sadzenie roślin ( także duże drzewa)
 • Budowa elementów wodnych:oczka wodne,stawy kąpielowe,strumienie,kaskady itp.
 • Zakładanie systemów automatycznego nawadniania
 • Montaż siatek przeciwko inwazji kretów
 • Instalacja automatycznych kosiarek robotów Zuchetti
 • Budowa małej architektury ogrodowej
 • Budowa tarasów z drewna egzotycznego
 • Budowa systemów odwadniających
 • Montaż oświetlenia ogrodowego
 • Serwis pielęgnacyjny terenów zielonych